Hvoldal Consult ApS - Forretningsgrundlag
Forretningsgrundlag  
 

Strategi- og handlingsplaner
Jeg har igennem mere end 25 år som leder og rådgiver i erhvervslivet erfaret hvor svært det kan være at afse tid til det strategiske arbejde samtidig med at de daglige opgaver skal løses. De operationelle opgaver har en tendes til at fylde hverdagen, og de strategiske opgaver bliver alt for ofte nedprioriteret hvilket bevirker at virksomhedens strategiske udvikling går i stå. Det bliver derved svært at komme fra ide til mål. Hvoldal Consult ApS tilbyder i samarbejde med virksomhedens ledelse at gennemføre en strategiproces således at målene nås.

Konkurrenceevne
Samspillet mellem virksomhedens organisation, de vedtagne forretningsgange og processer samt virksomhedens teknologi er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. En vigtig forudsætning for at optimere konkurrencevnen er at involvere og motivere medarbejderne i dette arbejde. Jeg tager gerne udgangspunkt i en SWOT-analyse til afklaring af virksomhedens konkurrencemæssige situation for dermed at komme med forslag til videre handling.

Arbejdsmetode og procesbeskrivelse
Når virksomheden erkender behov for rådgivningsmæssig assistance, kontaktes Hvoldal Consult ApS. Den første samtale gennemføres, og Hvoldal Consult ApS udarbejder en analyse eller forslag til handlingsplan som forelægges virksomhedens ledelse til accept. Efter eventuelle justeringer godkendes forslaget til den endelige handlingsplan. Herefter er der fokus på eksekvering, implementering og involvering indtil opgaven er løst. Der foretages sluttelig opfølgning på at målet er nået.

Sparring og ledelse
Hvoldal Consult ApS tilbyder løbende sparring med virksomhedens ledelse og medarbejdere. Dette kan i praksis gennemføres som medlem af bestyrelsen eller som ad hoc eller fast tilknyttet rådgiver. Vi mødes typisk én gang i ugen eller én gang i måneden for at følge op på de aftalte handlingsplaner og løbende udfordringer. Dette sikrer kontinuitet og udvikling i virksomheden.

 

Organisationstrekant


Konkurrenceevne

Hvoldal Consult ApS - v/ Karsten Hvoldal - Nøddevej 21 - 7800 Skive - Tlf.: 40 50 73 65 - E-mail: karstenhvoldal@mail.dk