Hvoldal Consult ApS - CV
Kompetencer  
 

John Kirkegaard Maskinfabrik A/S, JOKI
I 1985 blev jeg ansat som økonomichef, senere som økonomidirektør og administrerende direktør. Her udlevede jeg mine drømme som topleder i en ung alder, og her fik jeg afprøvet mine teorier i praksis både som ansvarlig for økonomifunktionen og som adm. direktør. JOKI var en international førende produktionsvirksomhed med egne datterselskaber og et verdensomspændende netværk af forhandlere. Jeg deltog i køb og salg af datterselskaber og deltog i udviklingen af forhandlere i internationalt regi. Her var der nok at tage fat på, og i 1988 gennemførte jeg sammen med den øvrige ledelse og ledelsen i Interroll Nordic A/S en fusion af de to virksomheder.

SKOV A/S
I 1989 blev jeg ansat som økonomichef i SKOV A/S og de tilhørende virksomheder som Kjeld Skov var ejer af. SKOV A/S ekspanderede kraftigt såvel organisatorisk, økonomisk som geografisk i de næste 17 år frem til 2006 hvor jeg sluttede i SKOV A/S, og jeg havde i årene 1989-2006 job som økonomichef, konstitueret adm. direktør og sidst økonomidirektør med ansvar for økonomi, HR og IT. Det var en spændende tid i en international virksomhed med mange interessante udfordringer i såvel medgang som modgang. Mine rådgivningsaktiviteter i Hvoldal Consult ApS regi var, grundet de store udfordringer i disse år, begrænset til bestyrelsesposter og mindre rådgivningsopgaver da disse skulle løses sideløbende med jobbet i SKOV A/S.

Hvoldal Consult ApS
På baggrund af de i JOKI indhøstede erfaringer startede jeg i 1989 Hvoldal Consult ApS. Jeg blev straks involveret som rådgiver, senere som bestyrelsesformand og medejer af Dantex Design A/S m.fl., Ikast; alle virksomheder med tilknytning til tekstilbranchen som bragte mig vidt omkring, såvel fagligt, ledelsesmæssigt som geografisk. Vi gennemførte en hurtig og succesfuld udflytning af tekstilproduktionen til Polen. Et projekt som gav mig mange gode erfaringer.

Siden 2006 har jeg arbejdet 100% enten for Hvoldal Consult ApS eller som projektansat, direktør eller interim manager for forskellige virksomheder i Danmark og udlandet. Her har overskrifterne været forretningsudvikling, strategiprocesser, opbygning af ledelsesgruppe og organisation, bestyrelsesarbejde, etablering af effektiv økonomifunktion, rapportering, budgettering, finansiering, implementering af IT-systemer, spaltning, akkord, moratorium, outsourcing, rekruttering og head hunting.

 
Karsten Hvoldal
Karsten Hvoldal
Virksomhedsrådgiver
Hvoldal Consult ApS - v/ Karsten Hvoldal - Nøddevej 21 - 7800 Skive - Tlf.: 40 50 73 65 - E-mail: karstenhvoldal@mail.dk